gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:
Komunikácia a spolupráca s kolegami, partnermi a zákazníkmi je základom úspechu akéhokoľvek podnikania. Pre podporu týchto činností slúži jeden z viacerých komunikačných nástrojov spoločnosti CISCO – WebEx Connect . Ide o predstaviteľa riešenia typu SaaS (Software as a Service) a teda pre jeho využívanie lne postačuje prístup ku sieti, komunikačný prostriedok (PC a podobne) a aktivovaná služba. Výhodou takéhoto prístupu je získanie profesionálnej služby bez potreby riešenia otázok jej prevádzkovania (dostupnosť a podobne). Ďalšou výhodou SaaS riešení je rýchla adaptovateľnosť na zmeny interného prostredia organizácií (zmeny počtu používateľov) a presné prispôsobenie sa aktuálnym potrebám.
Rastúca škála komunikačných nástrojov od spoločnosti môže vzbudzovať dojem, že sa tieto navzájom suplujú – no pravdou je, že primárnou ambíciou je naplniť význam hesla „the Right Solution for the Right Situation“ – hoc so získaním prekrytia príbuzných riešení, no s používateľmi poskytnutou možnosťou vybrať si aktuálnym potrebám relevantné riešenie.

WebEx Connect

Cisco WebEx Connect disponuje viacerými komunikačnými možnosťami a to:
- Instant messaging (IM)
- Audio
- Voice over IP (VoIP)
- Video
- Integrated web conferencing
WebEx Connect využíva Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) – jediný IM a Internet presence štandard formalizovaný IETF.

V prípade ak v organizácii existuje Cisco IP telefónia, je táto natívne integrovateľná s touto technológiou a tak môže riešenie v prípade potreby poskytovať reálnu integrovateľnosť.


GiTy - Slovensko, a.s. | Jilemnického 8 | 036 01 Martin | www.gity.sk

Aktuálna ponuka: