gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

ICT zariadenia sú dnes integrálnou súčasťou prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme. Za základnú energiu, ktorá týmto technológiám umožňuje pracovať, môžeme považovať elektrickú energiu. V súčasnosti sme však svedkami nie nezmyselných snáh o optimalizáciu spotrieb energií vo všeobecnosti, čo logicky prináša nové výzvy aj do sveta ICT. Na nasledujúcom obrázku je znázornený percentuálny príspevok ICT technológií k celkovej spotrebe bodovy, ktorý svedčí o tom, že spotreba ICT zariadení predstavuje pomerne zaujímavú problematiku hodnú pozornosti.

IT spotreba energie

CISCO EnergyWise

Použite vašu IP sieť na riadenie spotreby elektrickej energie pre takmer každé do siete pripojené ICT zariadenie vo vašej spoločnosti s pomocou technológie CISCO EnergyWise. Táto technológia je súčasťou CISCO Borderless architektúry a slúži pre efektívne monitorovanie spotreby energie, riadenie a systémovú optimalizáciu spotreby elektrickej energie.

Urobte svoju prácu EnergyWise

Redukcia energie je rozhodne témou budúcnosti. Na prvý pohľad sa môže zdať, že vzhľadom k častej výraznej zložitosti ICT zariadení môže byť snaha o riadenie ich spotreby náročná - nie je tomu však tak v prípade ak aplikujete EnergyWise - potom sa tento cieľ stáva jednoduchý a elegantne naplniteľný. Využitie CISCO siete ako centra pre správu energií prináša:

-          Administrácia energetických požiadaviek nových a existujúcich Power over Ethernet - PoE zariadení

-          Rozšírenie energetického manažmentu aj na desktopy a notebooky

-          Pridanie nového „Power save plus" módu do IP telefónov pre rozšírenie energetických úspor

-          Rozšírenie manažmentu aj na vysokovýkonné zariadenia ako napríklad virtuálne desktopy a kompaktné switche

-          Manažment všetkých snáh o úsporu energie pomocou interaktívneho grafického rozhrania

CISCO EnergyWise nevychádza z čistého CISCO produktového portfólia, ale ako koncept so sebou prináša celý partnerský ekosystém manažmentových aplikácií, koncových zariadení a podporných odborných znalostí, ktoré sa rozvíjajú každým dňom.

EnergyWise je technológia, ktorá približuje svet sietí k návrhu celkovej infraštruktúry budov ako jedného konvergovaného celku. ICT sa tak nestáva svetom samým pre sebe, ale umožňuje integráciu so všetkými ostatnými systémami ako napríklad systémom vetrania, osvetlenia a podobne.

 


GiTy - Slovensko, a.s. | Jilemnického 8  | 036 01 Martin  | www.gity.sk

 

Aktuálna ponuka: