gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Prineste si do práce vlastné zariadenie

Množstvo rôznych komunikačných zariadení súčasnosti prináša nové výzvy do globálnej problematiky sveta Info komunikačných technológií (ICT). Jednou z nových výziev je historicky známa a aplikovaná snaha o oddelenie prostriedkov ICT určených pre domáce a pracovné použitie. Práve pre adresovanie tejto výzvy vznikol unikátny koncept  spoločnosti CISCO - Bring Your Own Device (BYOD), ktorý sme zahrnuli do skupiny nami podporovaných technológií.

BYOD

Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť prístup, ktorý by efektívne manažoval a rozširoval skúsenosť a produktivitu tých pracovníkov, ktorí prístup zdieľania prostriedku ICT v rámci pracovného a domáceho prostredia využívajú (bez ohľadu na to či ide o notebook, tablet, smart phone či iné zariadenie). Komplexné riešenie začína Cisco overeným dizajnom a profesionálnymi službami, ktoré podporujú zákazníka od procesu plánovania a návrhu, až po každodenné používanie tohto riešenia. Samotné riešenie samozrejme poskytuje nevyhnutnú infraštruktúru - access point-y, kontroléry, bezpečnosť a sieťový manažment - pre vytvorenie vysokovýkonnej siete ktorá je dostupná pre široké portfólio zariadení.

Cieľom aplikovania tohto prístupu je samozrejme používateľ, ktorému má sieť slúžiť a ktorého nechceme obmedzovať prostredím v ktorom pracuje a režimom práce. Na druhej strane však musí technológia umožňovať udržanie bezpečnostných a výkonových parametrov komunikačného prostredia pod kontrolou. Sieť ako prostriedok komunikácie je takýmto jej „otvorením" vystavená nemalým rizikám a vytvorenie dostatočnej imunity je v takomto prípade prvoradou otázkou.

Prvoradou úlohou pri snahe vytvoriť efektívne BYOD riešenie je identifikácia výziev firemného ICT a zamestnancov. Riešenia a služby spoločnosti CISCO podporované nami - spoločnosťou GiTy následne prispejú k plánovaniu a implementácií vhodných technológií (resp. doplnení tých existrujúcich) pre rozšírenie „mobilnej" skúsenosti do vášho spôsobu práce.

 

GiTy - Slovensko, a.s. | Jilemnického 8  | 036 01 Martin  | www.gity.sk

Aktuálna ponuka: