gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Výber dodávateľa sieťovej infraštruktúry

 

Keďže na trhu existuje veľké množstvo subjektov, ktoré ponúkajú riešenia kabeláže a pri odhadovanej životnosti kabeláže 10 a viac rokov sa výber spoľahlivého dodávateľa stáva významným faktorom.

Pri výbere partnera pre komunikačnú infraštruktúru doporučujeme orientovať sa na spoločnosti, ktoré spĺňajú nasledujúce zásady:

  • certifikovaný partner výrobcu systému štruktúrovanej kabeláže, schopný navrhnúť a inštalovať riešenie a poskytnúť systémovú záruku 20 rokov
  • schopnosť certifikačného merania inštalovaného riešenia, vystavenie meracieho protokolu, používanie kalibrovaných meracích prístrojov pre príslušnú kategóriu kabeláže (napr. Lantek 7G)
  • vlastné kapacity na design a inštaláciu riešenia
  • inštalovať len nadčasové kabelážne systémy (ochrana investícií), v súčasnosti túto požiadavku spĺňajú tienené kabelážne systémy kat. 6A
  • použité komponenty sú bezhalogénové, inštalačné káble v povrchovej úprave LSOH (príp. LSFROH)

 

 

Aktuálna ponuka: