gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Bezpečnostný servis

 

Bezpečnostným servisom je myslený predovšetkým vzdialený dohľad komunikačného prostredia zákazníka. Pre tieto účely používame špičkový dohľadový SW americkej spoločnosti Aprisma - Spectrum a Spectrum Security Manager.

Nástroj Spectrum je zameraný na dohľad a správu siete organizácie. S jeho pomocou je možné uskutočňovať dohľad sieťových aktívnych prvkov, komunikačných liniek, pracovných staníc, serverov a ďalších zariadení tvoriacich súčasť IS zákazníka. S nadstavbovým systémom Metrix WinWatch je možné monitorovať SW konfigurácie a vykonávať ich update. Všetky operácie, odozvy a alarmy je možné spravovať tak ručne, ako aj automaticky.

Systém Spectrum Security Manager umožňuje dohľad nad bezpečnosťou siete zákazníka. Spolupracuje so sieťovými zariadeniami, z ktorých získava informácie (TRAP, Syslog) o prebiehajúcich udalostiach a na ich základe definuje či a prípadne aký bezpečnostný incident práve nastal, kde je jeho príčina a akým spôsobom je možné mu zamedziť. Bežné nástroje tohoto typu neposkytujú možnosť tieto informácie zobrazovať v dostatočne prehľadnej forme, čoho následkom býva zanedbanie niektorých významných udalostí. Výhodou tohoto systému je rovnako fakt, že dokáže monitorovať podstatnú väčšinu zariadení vyskytujúcich sa na svetovom trhu.

Obidva dohľadové systémy je naviac možné prepojiť do helpdesk-ového systému, ktorý je tiež jednou zo služieb GiTy - Slovensko, a.s.. Helpdesk zhromažďuje hlásenia o vyskytnutých závadách, konfliktoch a incidentoch. Následne ich kategorizuje, vyhodnocuje a okamžite zaisťuje odozvu na ne.

 

 

Aktuálna ponuka: