gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Konzultácie

 

GiTy - Slovensko, a.s. poskytuje konzultačné služby okrem sieťovej problematiky aj v oblasti integrácie systémov. S tým súvisí ponuka bezpečnostného poradenstva. Potreba zabezpečiť aktíva sama o sebe ešte neponúka východiská a spôsoby riešenia. O dostupných formách ochrany aktív je možné na základe aktuálnej situácie diskutovať.

Poskytovaná podpora môže mať formu:

  • odborná pomoc počas tvorby a realizácie bezpečnostných projektov
  • konzultácie vo fáze identifikácie a oceňovania aktív
  • poradenstvo pri analýze rizík
  • konzultácie pri definovaní profilu ochrany, bezpečnostných cieľov a bezpečnostnej stratégie
  • poradenstvo pri návrhu postupu bezpečnostného auditu
  • poradenstvo pri tvorbe bezpečnostnej politiky, bezpečnostných dokumentov (príručky používateľa, plán obnovy, plán reakcie)
  • školenie pracovníkov
  • prezentácia súčasných a budúcich bezpečnostných trendov a mechanizmov

 

Forma a miera spolupráce je plne určovaná zákazníkom, konzultácie sú prispôsobované jeho požiadavkám.

Orientácia v pomerne neprehľadnej skupine noriem, zákonov, doporučení, riešení a produktov v oblasti bezpečnosti nemusí byť vždy jednoduchá. Preto a aj napriek tomu, že má zákazník stanovenú jasnú víziu čo, pred čím a ako chrániť, a má na dosah obrovské množstvo produktov a riešení, nami ponúkaná pomoc môže znamenať aj pomoc so zorientovaním sa v otázkach bezpečnosti IT - najmä školeniami zodpovedných pracovníkov a prezentáciami pre manažment. Len na základe aktuálnych a presných informácií môže vedenie podniku uskutočniť správne rozhodnutia, ktoré podporia efektívne zavádzanie bezpečnostných princípov do praxe.

S ujasnenými pojmami, ktorými je bezpečnostný riaditeľ zahltený, môže stanoviť vhodný profil ochrany, bezpečnostné ciele a bezpečnostné stratégie. Aj v tejto oblasti potrebuje odborné konzultácie nejeden skúsený profesionál. Nie je možné zaisťovať presadzovanie bezpečnostných funkcií a dbať na bezkonfliktné fungovanie systému a pritom aktívne sledovať stále nové trendy. Pritom informácia, ktorá mala včera malú hodnotu, môže byť dnes už bezcennou.

S presadzovaním bezpečnosti súvisia audity IS. Vzhľadom na to, že GiTy - Slovensko, a.s. nie je čiste auditorskou spoločnosťou, môžeme využiť nemalé znalosti a skúseností z oblasti sietí a systémovej integrácie k doporučení východísk pre konkrétne prostredie zákazníka. Okrem toho sa môžeme hrdiť zvládnutím medzinárodných noriem a legislatívneho rámca Slovenskej republiky, Českej republiky a Bulharska.

Našim zákazníkom pomáhame tvoriť návrhy bezpečnostných projektov a riešiť ich problematické časti.

V neposlednej rade ponúkame spoluprácu pri vytváraní dokumentácie a analytickej časti hodnotenia IS, bezpečnostnej politiky organizácie a bezpečnostnej dokumentácie.

 

 

Aktuálna ponuka: