gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

GiTy Call

 

Hľadáte operátora s vysokou hodnotou pridaných služieb k telefónii?
Máte záujem integrovať svoju telefóniu (1 účet - 1 faktúra tak pre celú telefóniu, tak pre dáta + hlas)?
Chcete ochrániť svoje investície do ústrední a znížiť objem paušálov za telefónne linky?

Riešením je GiTy Call a služby hosťovanej ústredne GiTy. Teraz stačí len pripojiť vašu pobočku do dátovej siete GiTy a môžete tiež výhodne volať po Slovensku aj do celého sveta.

Telefónna infraštruktúra môže byť realizovaná tak, ako je uvedené na obrázku. Každá ústredňa účastníka môže byť pripojená so špecifickými parametrami (zachovanie telefónnych čísiel, počtu odchádzajúcich/prichádzajúcich liniek, definícia plánu volaní).
K službám ústredne patria tak riadenia dostupnosti na pevnej telefónnej linke, manažérske funkcie, funkcie pre teamworking, tak služby nadštandardné - napr. kvalitné telekonferenčné služby a pod.
Komfort telefónie navyšujú extra služby, ktoré sú k dispozícii jednotlivým účastníkom zvlášť presne podľa ich potrieb.

Popis riešenia

- Telefónia GiTy Call závisí od kvalitného pripojenia do siete GiTy G-Net či do Internetu. V prípade VPN účastníka na technológii MPLS G-Net sú garantované hlasové služby na 99,5%.
- Možnosť prenesenia čísiel umožňuje hladký prechod účastníkov od súčasného operátora.
- Pridelenie služieb je flexibilné. IP telefónia umožňuje fyzický prenos prístroja (napr. v rámci budovy).
- Služby hosťovanej ústredne GiTy umožňujú prenos služieb i v rámci VPN či mimo nej.
- GiTy Call je služba postavená na technológii VoIP využívajúcej HW komponenty pre pripojenie ústredne účastníka do dátovej siete VPN účastníka. Na hosťovanú ústredňu GiTy je možné pripojiť tiež IP callmanager.
- Jedná sa o firemnú telefóniu s parametrami vhodnými pre pripojenie jednej i mnohých ústrední, či pre realizáciu kombinovaného riešenia GiTy Phone a GiTy Call.
- Využitie parametrov QoS (Quality of Service)
- Veľké množstvo pridaných služieb - od skupinových služieb na ústredni (automatická spojovateľka, telekonferencia) až po služby manažérske (riadenie dostupnosti, číslo na cesty).

Popis implementovanej služby

- Je možné preniesť telefónne čísla (rad čísiel aj jednotlivé čísla), je tiež možné prideliť nové regionálne čísla.
- Hosťovaná ústredňa umožňuje pripojiť množstvo pobočiek a integrovať celú telefóniu.
- Pridané služby navyšujú komfort a minimalizujú prevádzkové náklady.

 

 

Aktuálna ponuka: