gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Analýza a návrh

 

Podniková komunikačná sieť je dnes kritickou infraštruktúrou nevyhnutnou pre fungovanie každej spoločnosti alebo rezortu štátnej správy.

Závisí od nej:

  • dostupnosť podnikových informačných služieb
  • výmena informácií a informačné toky
  • komunikácia hlasom a často aj obrazom
  • rýchlosť interných procesov
  • komunikácia so zákazníkmi

 

Každé zníženie jej výkonu má priamy negatívny dopad smerom do vnútorných procesov a hospodárenia organizácie.

V GiTy preto venujeme veľkú pozornosť:

  • analýze komunikačných potrieb
  • návrhu optimálnej konfigurácie všetkých komponentov
  • návrhu kvality služieb (QoS) pre jednotlivé aplikácie zákazníka

 

Všetky tieto aspekty zohľadňujem pri návrhu optimálneho riešenia komunikačného prostredia. Hľadáme optimálny pomer výkon/cena.

 

 

Aktuálna ponuka: