gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Projektovanie sietí

 

Základom je kvalitný tím certifikovaných projektantov s dlhoročnými skúsenosťami v projektovaní štruktúrovaných kabelážnych systémov LAN a MAN sietí, ako aj znalosťami s projektovaním WAN sietí, vrátane projektovania rádiových spojov, základňových staníc pre GSM siete a satelitných spojov. V inštaláciách používame certifikované výrobky firiem Siemon, Brand-Rex, AMP, R&M, Cisco a ďalších, ktoré testujú autorizované medzinárodne certifikačné úrady a STÚ.

Čo ponúkame:

 

Potrebujete vypracovať projektovú dokumentáciu alebo realizovať komunikačnú infraštruktúru ? Ako systémový integrátor máme rozsiahle skúsenosti s návrhom a následnou realizáciou komunikačného prostredia a bezpečnostných objektových technológií. Spojením know-how, kompetencií a profesionálneho prístupu ponúkame možnosť komplexného riešenia zákazníkových požiadaviek a vytvorenie jednotného komunikačného a bezpečného prostredia. Veríme, že ucelený návrh riešenia obsahujúci navzájom spolupracujúce technológie dokáže priniesť koncovému zákazníkovi synergický efekt, ktorý sa len ťažko dosahuje pokiaľ sú jednotlivé objektové technológie navrhované samostatne.

 

Ponúkame preto konzultácie, návrh riešenia, vypracovanie projektovej dokumentácie (rôzneho stupňa - projekt pre stavebné povolenie, tendrovú dokumentáciu, realizačný projekt, projekt skutočného stavu) a samozrejme realizáciu v oblasti:

 

  • Pasívna dátová infraštruktúra (štruktúrovaná kabeláž, optika)
  • Aktívna dátová infraštruktúra (aktívne prvky pre LAN a WAN)
  • Videokonferenčné riešenia
  • Bezpečnostné technológie
  • Kamerové systémy
  • Elektronická požiarna signalizácia
  • Elektronické zabezpečovacie systémy
  • Evakuačný rozhlas a systémy verejného ozvučenia

Z čoho vychádzame?

 

Disponujeme tímom vyškolených a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti  pri návrhu riešenia a následnej realizácii projektov v segmentoch priemyslu, školstva, zdravotníctva či štátnej správy. Sme držiteľmi príslušných  certifikátov a osvedčení.

Dodržiavame kvalitu podľa ISO 9001:2008, aktuálnych noriem a predpisov. Za sebou máme stovky inštalácií na Slovensku i v Českej republike.

Aktuálna ponuka: