gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:


GiTy-Slovensko je dlhoročný partner spoločnosti secunet Security Networks AG, špičkového poskytovateľa riešení a služieb v oblasti IT bezpečnosti, do portfólia ktorého patrí aj výnimočná produktová rada prostriedkov šifrovej ochrany informácií SINA. Disponujeme certifikovanými technickými špecialistami a reálne nasadenými riešeniami technológie SINA.

secunet


Typickými potrebami nasadenia nadštandardných prostriedkov šifrovej ochrany informácií sú  vládne inštitúcie a súkromné spoločnosti, ktoré získavajú nasadením tejto technológie rozhodujúce výhody vďaka následnému komplexnému využitiu elektronickej komunikácie - sieťové prepojenie všetkých pobočiek, zamestnancov a obchodných partnerov vytvára nový obchodný potenciál a nové skupiny zákazníkov. Využitie komunikácie prostredníctvom cenovo úsporného Internetu a konzistentná digitalizácia výsledkov procesov naviac prináša významné zníženie nákladov u relevantných organizácií, ktoré si za prenosový kanál zvolia napríklad nedôveryhodný Internet, no s doplnením o vlastné "šifrovanie". Predpokladom pre využitie elektronickej komunikácie je teda jej bezpečnosť. Neautorizované osoby sa nesmú zmocniť citlivých informácií alebo získať prístup k dôverným dátam. Architektúra Secure Inter-Network Architecture SINA umožňuje bezpečnú komunikáciu v rámci virtuálnej privátnej siete (VPN). Je založená na komponentoch, ktoré sú priebežne zdokonaľované a prispôsobované novým požiadavkám.
V súčasnosti sme svedkami rastúcich požiadaviek používateľov na prístup ku klasifikovaným informáciám v požadovanom rozsahu, kvalite, čase a mieste spracovania a to s rovnakou úrovňou komfortu, ako majú pre prístup k neklasifikovaným informáciám (teda používanie známych služieb ako e-mail, Word, spisová služba a to najlepšie na tom istom počítači súčasne pre dáta klasifikované národnou autoritou, NATO aj EU, voice, videokonferencie a podobne)
V našej spoločnosti sa sústreďujeme aj na túto skupinu používateľov a sformulovali sme ich požiadavky nasledovne:
1.    zaistiť možnosť súbežného prístupu k neklasifikovaným aj klasifikovaným (EU, NATO, SR) dátam,
2.    zaistiť rovnakú kvalitu a komfort pre spracovanie klasifikovaných dát, ktorá je používateľom bežná pri spracovaní neklasifikovaných dát (dáta, voice, video),
3.    zamedziť nutnosť duplicitných komponentov (duplicitné rozvody LAN, WAN, viac ako 1 PC na stole a podobne)
4.    poskytnúť riešenie za veľmi konkurenčne schopnú cenu,
5.    zabezpečiť centralizované riadenie prístupu k informáciám vychádzajúce z bezpečnostného projektu a to úplne oddelené od nástrojov riadenia ICT,
6.    riešenie musí byť certifikovateľné podľa zákona č. 340/2004  Z.Z. Národným bezpečnostným úradom (pre klasifikované dáta SR, NATO, EU).

SINA koncept
Odpoveďou na tieto požiadavky je architektúra SINA (Secure InterNetwork Architecture). SINA je riešenie, ktoré umožňuje bezpečnú komunikáciu počítačov pripojených do siete. Tento systém je založený na princípe vytvárania šifrovaných tunelov (VPN) medzi jednotlivými komunikujúcimi zariadeniami (napríklad počítačmi) alebo LAN. SINA ale nepredstavuje len IP šifrátor. Architektúra SINA sa skladá z niekoľkých priebežne rozširovaných produktov (SINA BOX, SINA Virtual Workstation,  SINA Thin Client, SINA One Way Gateway atď.), ktoré v sebe integrujú nielen vlastnosti IP šifrovania a VPN, ale rovnako  smerovania, filtrovania, vlastnosti PKI, technológiu čipových kariet, zabezpečeného vzdialeného terminálového prístupu atď.

 

SINA BOXSINA VW

 

Martin Šuták
Produktový manažér / Product manager

Tel: +421 43 428 85 10 | Fax: +421 43 428 85 17
M: +421 905 407 717 | E: msutak@gity.sk | VIDEO: msutak.movi@gity.sk
GiTy - Slovensko, a.s. | Jilemnického 8  | 036 01 Martin  | www.gity.sk

Aktuálna ponuka: