gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Systém manažérstva kvality

GiTy - Slovensko, a.s. na recertifikačnom audite, ktorý sa uskutočnil v septembri 2018, potvrdila, že zavedený systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2015.

Audit nám realizovala medzinárodne uznávaná spoločnosť Bureau Veritas, ktorá udelila certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 na ďalšie tri roky.

Dôvodov, prečo GiTy - Slovensko, a.s. kladie veľkú pozornosť procesu certifikácie svojho systému manažérstva kvality je viacej:

 

  • interná potreba kontroly nad procesmi, usporiadanie zodpovednosti, optimalizácia výkonnosti procesov
  • požiadavka na dodávateľov pri verejnom obstarávaní
  • požiadavky zákazníkov (najmä zahraniční zákazníci to považujú za bežné kritérium výberu dodávateľa v tendroch)

 

 

Aktuálna ponuka: