gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Efektívna správa komunikačného prostredia

 

Poskytujeme zákazníkom služby efektívnej správy komunikácií, ktorých prínosom je úspora investičných aj prevádzkových nákladov.

Rozsah služieb vyplýva z požiadaviek na funkcionalitu informačných a komunikačných technológií. Požiadavky sú rozpracované do konkrétnych merateľných parametrov, ktoré sú premietnuté do zmluvy o úrovni služieb (SLA - Service Level Agreement). Ich plnenie je monitorované, vyhodnocované a reportované.

Správa IT

Našim cieľom je efektívna správa IT a komunikácií zákazníka založená na nasledujúcich hodnotách:

KVALITA
Kvalita služieb, ich dostupnosť a ďalšie parametre sú sledované s použitím metrík a porovnávané s vopred dohodnutými parametrami SLA (Service Level Agreement - zmluvy o úrovni poskytovaných služieb.

ZODPOVEDNOSŤ
Zodpovednosť za podporné procesy IS a za oblasť komunikácií zákazníka. Kľúčová je spoľahlivosť a požadovaná funkčnosť.

TRANSPARENTNOSŤ
Určenie presnej výšky mesačných platieb za podrobne vyšpecifikované služby.

KONTINUITA
Zaistenie fungovania všetkých dôležitých komunikačných prvkov v prípade neočakávanej udalosti.

OBNOVA A RAST
Stanovenie plánu modernizácie a obnovy jednotlivých komponentov telekomunikácií.

 

 

Aktuálna ponuka: