gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Bezpečnosť IT a komunikácií

 

Informácie sú pre všetky organizácie životne dôležité, mnohí tvrdia, že sú ich najdôležitejším konkurenčným aktívom. Ich nedotknuteľnosť podmieňuje budúce úspechy a častokrát je otázkou prežitia. Ochrana ekonomických a technologických záujmov existuje v každej spoločnosti a v súčasnosti jej potreba ešte narastá.

Prakticky žiaden súčasný distribuovaný systém nebol konštruovaný ako integrovaný celok. Tieto systémy vznikli až "spájaním" existujúcich pracovných staníc, lokálnych sietí všetkého druhu a napojením na vonkajšie siete. To samozrejme nesie so sebou veľké bezpečnostné riziká v podobe pravdepodobných trhlín v nehomogénnej štruktúre takýchto systémov.
Zabezpečenie informačných systémov a ochrana dát sa v organizáciách riadi z pohľadu ochrany osobných údajov Zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V oblasti ochrany osobných údajov stanovuje zákon č.428/2002 Z.z. povinnosť prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania na ich ochranu pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním. Súčasne v stanovených prípadoch vyžaduje riešenie ochrany formou vypracovania bezpečnostného projektu.

Bezpečnosť informačného systému je riešená podľa metodiky popísanej v bezpečnostnom štandarde ISO 17 799, ISO TR 13 335 a ITSEC.

Spoločnosť GiTy - Slovensko, a.s. poskytuje Vašej organizácii možnosť vypracovať bezpečnostný projekt Vášho IS v zmysle požiadaviek zákona.

Bezpečnosť IS/IT je nielen nikdy nekončiaci proces, ale rovnako aj proces finančne veľmi náročný. Preto spoločnosť GiTy - Slovensko, a.s. pre Vás vytvorila zvýhodnené produkty v oblasti bezpečnostných projektov. Ide o ponuku reálneho mapovania Vášho komunikačného prostredia. Táto ponuka obsahuje sadu navzájom na seba naväzujúcich bezpečnostných modulov. Zákazník si môže zvoliť, či chce či si chce zakúpiť len vybrané moduly, alebo chce absolvovať komplexný bezpečnostný projekt. Samozrejme v prípade absolvovania celého bezpečnostného procesu, získava zákazník nielen väčšiu presnosť informácií o stave svojej IS/IT infraštruktúry, ale rovnako aj nezanedbateľné finančné zvýhodnenie.

 

Na stiahnutie:

Produktový list - na stiahnutie Bezpečnosť v kocke (pdf, 880 kB)

Produktový list - na stiahnutie Penetračné testy (pdf, 300 kB)

Produktový list - na stiahnutie Bezpečnostná brána FortiGate (pdf, 340 kB)

 

 

Aktuálna ponuka: