gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Výstavba komunikačných sietí

 

Základnou podmienkou pre využívanie informačných a komunikačných systémov a služieb je kvalitná a trvale prevádzkyschopná infraštruktúra siete.

Spracujeme zákazníkom analýzu ich komunikačných potrieb. Podľa výsledkov analýzy alebo na základe konkrétneho zadania navrhneme vhodné komunikačné prostredie.

Zrealizujeme siete v budovách a areáloch. Začneme na úrovni metalických a optických kabelážnych rozvodov vrátane kompletného príslušenstva (káblové trasy, technické miestnosti, napájanie). Pokračujeme cez bezdrôtové pripojenia Wi-Fi a sieťový hardware až po komplexné riešenie ochrany a bezpečnosti prenosu dát. Prispôsobíme sieť pre prenos dát, hlasu a obrazu.

Vždy dodržujeme medzinárodné a české štandardy pre elektrické rozvody a počítačové siete (10,100,1000 Mbit/s).

Po odovzdaní komunikačnej infraštruktúry zákazníkovi preberáme starostlivosť o zaistenie prevádzky prostredníctvom Služieb servisnej a prevádzkovej podpor (webová stránka GiTy, a.s.). Zaistíme správu komunikačného prostredia.

 

 

Aktuálna ponuka: